Integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vad är GDPR?

Lagen om GDPR (dataskyddsförordningen) som gick i verkställdhet 2018 går i korthet ut på att ge individen större insyn, trygghet och rättigheter över de persondata som samlas in av företag och myndigheter. Persondata är information som kan användas för att identifiera en enskild person som t.ex. namn, epostadress och telefonnummer.

Vilka uppgifter sparas och varför

På PicNicPeg sparar vi personuppgifter om våra kunders kontaktpersoner. Denna data samlas in vid avtalstillfället och sparas skyddat i vårt affärssystem, som i sin tur finns på våra egna servrar. Adressdata för mailutskick används också i det program vi skickar mail från. Uppgifterna kan också samlas in i samband med supportärenden där du blir kontaktperson. Vi sparar vanligen dina uppgifter inform av namn, mailadress samt telefonnummer. Detta för att kunna segmentera våra utskick och göra dem mer personliga. Personuppgifterna samlas in utifrån ett tidigare beställningsförhållande. Dina personuppgifter sparas i upp till 12 månader efter avslutat avtal.

Vi skyddar dina uppgifter

Vår strävan är att, om möjligt, ha all processering av persondata inom EU/EES. I det fall det inte är möjligt säkerställer vi ett dataöverföringsavtal med aktuell tjänsteleverantör, för att de ska garantera behandling av dina uppgifter på samma säkra sätt som oss själva. All persondata, inklusive personuppgifter, är skyddade med personliga inloggningskoder på samtliga enheter. Vi använder oss också av brandvägg och antivirus-program för att skydda oss och vår data från intrång.

Dina rättigheter, våra skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer. Som personuppgiftsansvarig är PicnicPeg skyldig att informera dig som kund/kontaktperson om hur dina uppgifter sparas och används. PicNicPeg är också skyldig att kostnadsfritt medge en förfrågan om registerutdrag över individens sparade personuppgifter. Om du upptäcker att dina uppgifter ändrats eller av andra anledningar inte stämmer har du rätt att begära justering av uppgifterna. Du har också rätt att få dina uppgifter, som är lämnade enligt ditt samtycke, raderade. Detta gäller dock endast under förutsättning att uppgifterna inte krävs för rättslig grund eller enligt gällande avtalsförfarande. Vidare har du rätt att motsäga dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och/eller för automatiserat beslutsfattande. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, lagrar och använder informationen. PicNicPeg har aldrig och kommer aldrig att ge bort eller sälja adressuppgifter till någon annan.